அறிந்தவை,படித்தவை, ரசித்தவை உங்களுடன்....

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

மென் பொருள்கள் சார்ந்த முகவரிகள்

www.audiograbber.com (Mp3 Converter)
www.builder.com (Screen Saver)
www.reallybig.com (Webdesigning)
www.sonique.com
www.wb3000.com
www.xingtech.com
www.gozilla.com
www.getright.com
www.contactplus.com
www.techsmith.com
www.smartpci.com
www.textpad.com

கணணி விளையாட்டுக்கள் சார்ந்த முகவரிகள்
www.mplayer.com
www. kawabonka.com
www. zone.com
www. heat.com
www. indiagames.com
www. gameplay.com
www. gamesterminal.com
www. gameswire.com
www. shop4games.com
www. thegamezone.com
www. rant.com
www. gamesville.com
www. bluesnews.com

Post Comment


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
உங்கள் வருகைக்கு என் நன்றிகள்

  NeoCounter

  என்னை பற்றி ...

  My Photo
  என்னை பற்றி ?? Well, Actully Say... அம்முட்டு தாங்க இங்கிலீஸ்ல தெரியும் நான் ரொம்ப கெட்டவனுங்க.(நம்புங்க) நான் புதியதை தேடும் ஒரு தேடு இயந்திரம். படித்தது,பார்த்தது,கேட்டது அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கே எனது குறிகோள். என்னை பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டது காணுங்க வாங்கோ உலகத்தை சுற்றி பார்ப்போம்.