அறிந்தவை,படித்தவை, ரசித்தவை உங்களுடன்....

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • YoutubeAccessibility Controls - access.cpl 


Add Hardware Wizard - hdwwiz.cpl 

Add/Remove Programs - appwiz.cpl

Administrative Tools - control admintools

Automatic Updates - wuaucpl.cplBluetooth Transfer Wizard - fsquirt


Calculator - calc

Certificate Manager - certmgr.msc

Character Map - charmap

Check Disk Utility - chkdsk

Clipboard Viewer - clipbrd

Command Prompt - cmd

Component Services - dcomcnfg

Computer Management - compmgmt.msc

Date and Time Properties - timedate.cpl

DDE Shares - ddeshare

Device Manager - devmgmt.msc

Direct X Control Panel (If Installed)* - directx.cpl

Direct X Troubleshooter - dxdiag

Disk Cleanup Utility - cleanmgr

Disk Defragment - dfrg.msc

Disk Management - diskmgmt.msc

Disk Partition Manager - diskpart

Display Properties - control desktop

Display Properties - desk.cpl

Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) - control color

Dr. Watson System Troubleshooting Utility - drwtsn32

Driver Verifier Utility - verifier

Event Viewer - eventvwr.msc

File Signature Verification Tool - sigverif

Findfast - findfast.cpl

Folders Properties - control folders

Fonts - control fonts

Fonts Folder - fonts

Free Cell Card Game - freecell

Game Controllers - joy.cpl

Group Policy Editor (XP Prof) - gpedit.msc

Hearts Card Game - mshearts

Iexpress Wizard - iexpress

Indexing Service - ciadv.msc

Internet Properties - inetcpl.cpl

IP Configuration (Display Connection Configuration) - ipconfig /all

IP Configuration (Display DNS Cache Contents) - ipconfig /displaydns

IP Configuration (Delete DNS Cache Contents) - ipconfig /flushdns

IP Configuration (Release All Connections) - ipconfig /release

IP Configuration (Renew All Connections) - ipconfig /renew

IP Configuration (Refreshes DHCP & Re - Registers DNS) - ipconfig /registerdns

IP Configuration (Display DHCP Class ID) - ipconfig /showclassid

IP Configuration (Modifies DHCP Class ID) - ipconfig /setclassid

Java Control Panel (If Installed) - jpicpl32.cpl

Java Control Panel (If Installed) - javaws

Keyboard Properties - control keyboard

Local Security Settings - secpol.msc

Local Users and Groups - lusrmgr.msc

Logs You Out Of Windows - logoff

Microsoft Chat - winchat

Minesweeper Game - winmine

Mouse Properties - control mouse

Mouse Properties - main.cpl

Network Connections - control netconnections

Network Connections - ncpa.cpl

Network Setup Wizard - netsetup.cpl

Notepad - notepad

Nview Desktop Manager (If Installed) - nvtuicpl.cpl

Object Packager - packager

ODBC Data Source Administrator - odbccp32.cpl

On Screen Keyboard - osk

Opens AC3 Filter (If Installed) - ac3filter.cpl

Password Properties - password.cpl

Performance Monitor - perfmon.msc

Performance Monitor - perfmon

Phone and Modem Options - telephon.cpl

Power Configuration - powercfg.cpl

Printers and Faxes - control printers

Printers Folder - printers

Private Character Editor - eudcedit

Quicktime (If Installed) - QuickTime.cpl

Regional Settings - intl.cpl

Registry Editor - regedit

Registry Editor - regedit32

Remote Desktop - mstsc

Removable Storage - ntmsmgr.msc

Removable Storage Operator Requests - ntmsoprq.msc

Resultant Set of Policy (XP Prof) - rsop.msc

Scanners and Cameras - sticpl.cpl

Scheduled Tasks - control schedtasks

Security Center - wscui.cpl

Services - services.msc

Shared Folders - fsmgmt.msc

Shuts Down Windows - shutdown

Sounds and Audio - mmsys.cpl

Spider Solitare Card Game - spider

SQL Client Configuration - cliconfg

System Configuration Editor - sysedit

System Configuration Utility - msconfig

System File Checker Utility (Scan Immediately) - sfc /scannow

System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot) - sfc /scanonce

System File Checker Utility (Scan On Every Boot) - sfc /scanboot

System File Checker Utility (Return to Default Setting) - sfc /revert

System File Checker Utility (Purge File Cache) - sfc /purgecache

System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) - sfc /cachesize=x

System Properties - sysdm.cpl

Task Manager - taskmgr

Telnet Client - telnet

User Account Management - nusrmgr.cpl

Utility Manager - utilman

Windows Firewall - firewall.cpl

Windows Magnifier - magnify

Windows Management Infrastructure - wmimgmt.msc

Windows System Security Tool - syskey

Windows Update Launches - wupdmgr

Windows XP Tour Wizard - tourstart 
Post Comment


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
உங்கள் வருகைக்கு என் நன்றிகள்

  NeoCounter

  என்னை பற்றி ...

  My Photo
  என்னை பற்றி ?? Well, Actully Say... அம்முட்டு தாங்க இங்கிலீஸ்ல தெரியும் நான் ரொம்ப கெட்டவனுங்க.(நம்புங்க) நான் புதியதை தேடும் ஒரு தேடு இயந்திரம். படித்தது,பார்த்தது,கேட்டது அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கே எனது குறிகோள். என்னை பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டது காணுங்க வாங்கோ உலகத்தை சுற்றி பார்ப்போம்.