அறிந்தவை,படித்தவை, ரசித்தவை உங்களுடன்....

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

படிமம்:Milstar.jpg
தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள் (சில நேரங்களில் சாட்காம் ) என்று சுருக்கி அழைக்கப்படும்) என்பது செயற்கை விண்கோள், இவை தொலைத்தொடர்புகாரணங்களுக்காக விண்வெளியில் நிலை நிறுத்தப்படும். இணைச்சுற்று வட்டப் பாதைகள், மோல்னியா சுற்றுவட்டப்பாதைகள், மற்ற நீள் சுற்றுவட்டப் பாதைகள் மற்றும் குறைந்த (போலார் மற்றும் போலார் அல்லாத) புவி சுற்றுவட்டப் பாதைகளை நவீன தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் பயன்படுத்துகின்றன.

நிலையான (இடை நில்லா) சேவைகளுக்காக, தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் நுண்ணலை வானொலி ஒலிபரப்பு தொழில்நுட்பத்தை, கடல்வழி தகவல்தொடர்பு கம்பிகளுக்கு கொடையாக வழங்கியுள்ளது. கப்பல்கள், வாகனங்கள், விமானங்கள் மற்றும் கையடக்க முனையங்கள் போன்ற நகர்தன்மை கொண்ட பயன்பாடுகளிலும், தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலி ஒலிபரப்பிலும், கம்பியிணைப்பு உள்ளிட்ட மற்ற தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளிலும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகியுள்ளது.

வரலாறு

 புவி இணைச்சுற்று வட்டப் பாதை மற்றும் புவி இணைநிலைச் சுற்று வட்டப் பாதை செயற்கைக்கோள்கள்.
படிமம்:Geostat.gif
புவி இணைச் சுற்றுவட்டப் பாதை

முந்தைய திட்டங்கள்

முதன் முதலாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோள் ஸ்பூட்னிக் 1, இது அக்டோபர் 4ம் தேதி 1957ம் ஆண்டு செலுத்தப்பட்டது. இந்த செயற்கைக்கோளில் 20.005 மற்றும் 40.002 MHz ஆகிய இரண்டு அலைவரிசைகளில் இயங்கக் கூடிய வானொலி-அலைபரப்பி உள்ளிணைக்கப்பட்டது. தகவல்தொடர்புக்காக அனுப்பப்பட்ட முதல் அமெரிக்க செயற்கைக்கோள் புராஜெக்ட் ஸ்கோர், இது 1958ம் ஆண்டு செலுத்தப்பட்டது, குரல் வழிச் செய்திகளை சேமிப்பதற்கும், பகிர்வதற்கும் ஒலிநாடா பதிவுக் கருவி பயன்படுத்தப்பட்டது. அமெரிக்க அதிபர் ட்வைட் டி. ஐன்சென்ஹோவர் தெரிவித்த கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துச் செய்தியை உலகம் முழுவதும் அனுப்புவதற்கு இது பயன்படுத்தப்பட்டது. நாசா தனது மீளொலி செயற்கைக்கோளை, 1960ம் ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தியது; தகவல்தொடர்புகளுக்காக, 100-foot (30 m) அலுமினியத்தால் வெப்பமூட்டப்பட்ட பிஇடி படலத்தால் ஆன பலூன், எதிரிடை பிரதிபலிப்பானாக செயல்பட்டது. கொரியர் ஐபி என்ற செயற்கைக்கோளை ஃபில்கோ வடிவமைத்தது. இதுவும் 1960ம் ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. இது தான், மீட்டுரை கருவி அளிக்கும் முதல் செயற்கைக்கோள்.

டெல்ஸ்டார் என்பது உலகின் முதல் உந்தப்பட்ட, நேரடி ஒளிபரப்பு தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள். AT&T நிறுவனத்தின் கீழ் செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடர்புகளை வடிவமைப்பதற்காக, AT&T, பெல் டெலிஃபோன் லெபாரடீஸ், நாசா, பிரிட்டனின் பொது அஞ்சல் நிலையம் மற்றும் பிரெஞ்ச் தேசிய PTT (அஞ்சல் அலுவலகம்) ஆகியவற்றுக்கிடையே கையெழுத்தான ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக, கேப் கார்னிவல் பகுதியிலிருந்து ஜூலை 10, 1962ம் ஆண்டு, முதல் தனியார் பங்களிப்புடனான செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. டெல்ஸ்டார் செயற்கைக்கோளானது நீள் சுற்றுவட்டப் பாதையில்நிலைநிறுத்தப்பட்டது (ஒவ்வொரு 2 மணி 37 நிமிடங்களுக்கு முடிக்கப்பட்டதூ), 45° கோணத்தில் பூமத்திய ரேகை பாதையில் சுழன்றது.

அதற்கு முந்தைய இணைச்சுற்று செயற்கைக்கோள்கள் ஹியூக்ஸ்’ சின்காம் 2, இவை ஜூலை 26, 1963ம் ஆண்டு விண்ணில் ஏவப்பட்டது. சின்காம் 2 நாளொன்றுக்கு ஒருமுறை சீராக பூமியை சுற்றி வந்தது. ஆனால் அது வடக்கு-தெற்கு but because it still had north-south சுழற்சியைக் கொண்டிருந்ததால், அதை தடமறிவதற்கு சிறப்பு சாதனம் தேவைப்பட்டது.

இணைச் சுற்றுவட்டப் பாதைகள்இணைச் சுற்றுவட்டப் பாதையில் உள்ள ஒரு செயற்கைக்கோள், பூமியை அடிப்படையாகக் கொண்ட கண்காணிப்புக்கு, நிலையான இடத்தில் இருந்து கொண்டு செயல்படும். ஒரு இணைச் சுற்றுவட்ட செயற்கைக்கோளானது, பூமத்திய ரேகைக்கு மேலே நாளொன்றுக்கு ஒருமுறை பூமியைச் சுற்றி சுழல்கிறது.

தகவல்தொடர்புகளுக்கான பயன்பாடுகளுக்கு இணைச் சுற்றுவட்டப் பாதை மிகவும் பயனுள்ளது, ஏனெனில் செயற்கைக்கோளை நோக்கி இயக்க வேண்டிய தாழ்வான ஆண்டெனாக்கள் யாவும், செயற்கைக்கோளின் சுழற்சியை தடமறிவதற்கான விலை உயர்ந்த சாதனங்களின் அவசியமின்றி, திறம்பட இயங்கக்கூடியவை. குறிப்பாக, அதிக அளவிலான தாழ்வான ஆண்டெனாக்கள் (நேரடி தொலைக்காட்சி வழங்கல் போன்ற) தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு பெரும் பயனளிக்கும், தாழ்வான சாதனங்களுக்கு ஆகும் செலவுகளைச் சேமிப்பதன் மூலம், உயர் இணைச் சுற்றுவட்டப் பாதைக்குள் செயற்கைக்கோளை செலுத்துவதற்கு ஆகும் செலவுகளையும், சிக்கல்களையும் குறைக்கிறது.

இணைச் சுற்றுவட்டப் பாதை செயற்ககக்கோள் குறித்து முதன்முதலாக உலகுக்கு எடுத்துரைத்தவர் ஆர்தர் சி. கிளார்க், அதைக் கட்டமைக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டதுகான்ஸ்டன்டின் சியோல்கோவ்ஸ்கி, 1929ம் ஆண்டு பணியைத் தொடர்ந்தது ஹெர்மன் ஃபோடோக்னிக் (ஹெர்மன் நூர்டங் என்ற பெயரில் எழுதினார்) 
தஸ் ப்ராப்ளம் தெர் பிஃபாரங் தெஸ் வெல்ட்ராம்ஸ் - தெர் ரகேடன்-மோட்டார் . அக்டோபர் 1945ம் ஆண்டு “கூடுதல்-நிலம்சார்ந்த ஒலிபரப்புகள்” என்ற தலைப்பில் வயர்லெஸ் வேர்ல்டு என்ற பிரிட்டிஷ் பத்திரிகையில் கட்டுரை எழுதினார். அந்தக் கட்டுரையில், வானொலி சிக்னல்களை இயக்குவதற்காக இணைச் சுற்றுவட்டப் பாதையில் செயற்கைக்கோள்களைசெயல்படுத்துவது குறித்த அடிப்படைகளை விளக்கியிருந்தார். கட்டுரையை எழுதிய ஆர்தர் சி. கிளர்க், பின்னாளில் தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களின் கண்டுபிடிப்பாளர்என்றழைக்கப்பட்டார்.

முதன்முதலாக சுற்றுவட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்ட அசல் இணைச் சுற்று செயற்கைக்கோள், சின்காம் 3. இது ஆகஸ்ட் 19, 1964ம் ஆண்டு செலுத்தப்பட்டது. இந்த செயற்கைக்கோள் 180° கிழக்குதீர்க்கரேகையில், சர்வதேச நேரக் கோட்டில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது. அதே ஆண்டு சோதனை முயற்சியாக 1964 கோடைகால ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகள் டோக்கியோ, ஜப்பானில் நடந்தபோது, அமெரிக்காவில்ஒளிபரப்பப்பட்டது. இது பசிபிக் பெருங்கடல் வழியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட முதல் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு.

சின்காம் 3 செயற்கைக்கோளுக்குப் பிறகு, இன்டெல்சாட் I என்றழைக்கப்படும் 
இயர்லி பேர்டு , ஏப்ரல் 6 1965ம் ஆண்டு செலுத்தப்பட்டது. இது சுற்றுவட்டப் பாதையில் 28° மேற்கு தீர்க்கரேகையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது. இது தான் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் வழியாக தொலைத்தொடர்புகள் மேற்கொண்ட முதல் இணை சுற்று செயற்கைக்கோள்.

நவம்பர் 9 1972, வட அமெரிக்காவின் முதல் இணை சுற்று செயற்கைக்கோளான அனிக் அல், டெலிசாட் கனடா மூலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது, இதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்கா, வெஸ்டர் 1செயற்கைக்கோளை மேற்கத்திய கூட்டமைப்பு மூலம் ஏப்ரல் 13, 1974ம் ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தியது.

டிசம்பர் 19 1974ம் ஆண்டு, உலகின் முதல் மூன்று-அச்சு நிலைப்படுத்தக்கூடிய இணைச் சுற்று தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள் செலுத்தப்பட்டது: பிரான்கோ-ஜெர்மன் சிம்பனி.

டெல்ஸ்டர், சின்காம் 3, இயர்லி பேர்டு, அனிக், அல் மற்றும் வெஸ்டர் 1 ஆகிய செயற்கைக்கோள்களை செலுத்தியபின், ஆர்சிஏ அமெரிகாம் (பின்னர் ஜிஇ அமெரிகாம் எனப்பட்டது, இப்போது எஸ்இஎஸ் அமெரிகாம் என்றழைக்கப்படுகிறது) நிறுவனமானது 1975ம் ஆண்டு 
சாட்காம் 1 செயற்கைக்கோளை செலுத்தியது. முந்தைய கேபிள் டிவி அலைவரிசைகளான WTBS (இப்போது டிபிஎஸ் சூப்பர்ஸ்டேஷன்),எச்பிஓசிபிஎன் (இப்போது ஏபிசி குழுமம்) மற்றும் தெ வெதெர் சேனெல் போன்றவை சாட்காம் 1 செயற்கைக்கோள் வழியாக நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பின.இந்த செயற்கைக்கோளைப் பயன்படுத்தி அனைத்து பகுதிகளிலும் கேபிள் டிவி ஒளிபரப்பு தலைமையகங்கள் வழியாக மேற்கூறிய அலைவரிசைகள் இயங்கியதால் பிரபலமாயின. அத்துடன், ஏபிசிஎன்பிசி மற்றும் சிபிஎஸ் போன்ற அமெரிக்காவில் உள்ள ஒளிபரப்பு தொலைக்காட்சி நெட்வொர்க்குகளால் இந்த செயற்கைக்கோள் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் அவர்களது அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் நிலையங்களில் நிகழ்ச்சிகள் வினியோகிக்கப்பட்டது.சாட்காம் 1 மிகப் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டது. இதற்குக் காரணம், அமெரிக்காவின் வெஸ்டர் 1 செயல்படுவதை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக தகவல்தொடர்பு ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது (வெஸ்டர் 1 இல் அலைவாங்கிகள் எண்ணிக்கை 12 ஆக இருந்த போது, இதில் 24 இருந்தது), இதனால் அலைவாங்கிகளுக்கான பயனாளர் கட்டணங்கள் குறைவாயின. அதன் பின்னர் வந்த ஆண்டுகளில் அதிகளவிலான அலைவாங்கிகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்ட செயற்கைக்கோள்கள் வடிவமைக்கப்பட்டன.

2000ம் ஆண்டில், 
ஹியூக்ஸ் ஸ்பேஸ் அண்டு கம்யூனிகேஷன்ஸ் (இப்போது போயிங் சாட்டிலைட் டெவெலப்மென்ட் சென்டர், உலகம் முழுவதும் சேவையில் உள்ள நூற்றுக்கும் அதிகமான செயற்கைக்கோள்களில் 40 சதவீதம் வரை வடிவமைத்தது. ஸ்பேஸ் சிஸ்டம்ஸ்/லோரல்ஆர்பிடல் சைன்சஸ் கார்பரேஷன் ஸ்டார் பஸ் தொடருடன், லாக்ஹீட் மார்டின் (முன்னாள் ஆர்சிஏ ஆஸ்ட்ரோ எலெக்ட்ரனிக்ஸ்/ஜிஇ ஆஸ்ட்ரோ ஸ்பேஸ் பிசினஸ் நிறுவனத்தை சொந்தமாக்கியுள்ளது), நார்த்ராப் கிரம்மேன், அல்கேடல் ஸ்பேஸ், இப்போது தலேஸ் அலேனியா ஸ்பேஸ் இதனுடன் ஸ்பேஸ்பஸ்தொடர் மற்றும் ஈட்ஸ் ஆஸ்ட்ரியம் ஆகியன மற்ற செயற்கைக்கோள் உற்பத்தியாளர்களாவர்.


குறைந்த-புவி-சுற்றுவட்டப் பாதை செயற்கைக்கொள்கள்குறைந்த புவி சுற்றுவட்டப் பாதை (LEO) என்பது பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 400 கிலோமீட்டர் தூரத்திலுள்ள சுழற்சி சுற்றுவட்டப் பாதை, அத்துடன், 90 நிமிட காலத்தை(பூமியைச் சுற்றுவதற்கான நேரம்) எடுத்துக்கொளும். அவற்றின் குறைந்த ஏற்றக்கோணத்தின் காரணமாக, துணைச் செயற்கைக்கோள் புள்ளியிலிருந்து தோராயமாக 1000 கிலோமீட்டர்கள் அரைவிட்டத்துக்குள்ளாக மட்டுமே இந்த செயற்கைக்கோள்கள் தோன்றும். அத்துடன், குறைந்த புவி சுற்றுவட்டப் பாதையில் உள்ள செயற்கைக்கோள்கள் தரைப்பகுதி நிலைக்கேற்ப விரைவாக தனது இருப்பை மாற்றிக்கொள்ளும். எனவே, தடையில்லா இணைப்பு தேவைப்படும் பட்சத்தில் உள்ளூர் பயன்பாடுகளுக்குக் கூட, அதிக எண்ணிக்கையிலான செயற்கைக்கோள்கள் தேவை.
படிமம்:Orbits around earth scale diagram.svg
சியானில் உள்ள புவி சுற்றுவட்டப் பாதை

இணைச் சுற்று செயற்கைக்கோள்களைக் காட்டிலும், குறைந்த புவி சுற்றுவட்டப் பாதை செயற்கைக்கோள்களை சுற்றுவட்டப் பாதையில் செலுத்துவதற்கான செலவு குறை தான், அத்துடன் தரைப்பகுதியுடனான அருகாமையின் காரணமாக, உயர்
சிக்னல் திறன் (குறைந்த தொலைவு என்பதால் சிக்னல் திறன் மறையும் போது திரும்ப அழைத்துக் கொள்ளும், எனவே இதற்கான உழைப்பும் குறையும்) தேவையிருக்காது. இதன் மூலம் செயற்கைக்கோள் எண்ணிக்கை மற்றும் அவற்றின் செலவைப் பொறுத்து வர்த்தகம் மாறுபடுகிறது. அத்துடன், செயற்கைக்கோளுடன் உள்ளிணைக்கப்பட்ட மற்றும் தரையிலுள்ள சாதனங்களுக்கு இடையே உள்ள முக்கியமான வேறுபாடுகள், இரண்டு வகையான திட்டங்களையும் ஆதரிக்க வேண்டும்.

இணக்கத்தன்மையுடன் இயங்கும் செயற்கைக்கோள்களின் குழு, 
செயற்கைக்கோள் நட்சத்திரக்கூட்டம் என்றழைக்கப்படும். குக்கிராமங்களில் செயற்கைக்கோள் தொலைபேசிசேவைகளை முதன்மையாக வழங்கும் இரண்டு நட்சத்திரக்கூட்டங்கள், இரிடியம் மற்றும் குளோபல்ஸ்டார் அமைப்புகள் என்றழைக்கப்படும். இரிடியம் அமைப்பில் 66 செயற்கைக்கோள்கள் உள்ளன. மற்றொரு LEO செயற்கைக்கோள் நட்சத்திரக்கூட்டமான டெலிடெசிக்மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த பால் ஆலன் என்பவரைப் பின்புலமாகக் கொண்டது. இதில் 840 செயற்கைக்கோள்கள் உள்ளன. பின்னர் இந்த எண்ணிக்கை 288 என்ற அளவில் குறைந்தது, இறுதியில் ஒரு சோதனை செயற்கைக்கோளை செலுத்துவதோடு நிறைவு பெற்றது.

பூமியின் ஒரு பகுதியைக் கடக்கும் போது கிடைக்கும் டேட்டாவை சேமித்து வைத்துக் கொண்டு, பின்னர் பூமியின் வேறொரு பகுதியைக் கடக்கும் போது, அந்த டேட்டவை கடத்தும் குறைந்த புவி சுற்றுவட்டப் பாதை செயற்கைக்கோளைப் பயன்படுத்தி, தொடர்ச்சியில்லாத தகவல் திரட்டை மேற்கொள்வது சாத்தியம். இது 
கனடாவின் கேஸ்ஸியோப் தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோளின் கேஸ்கேட் அமைப்புடன் இது சாத்தியப்படும். இந்த சேமித்து, பகிரும் முறையைப் பயன்படுத்தும் மற்றொரு அமைப்பு, ஆர்ப்காம்.


மோல்னியா செயற்கைக்கோள்கள்

படிமம்:Molniya3D.PNG
மோல்னியா சுற்றுவட்டப் பாதை


ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப் போல, இணை சுற்று செயற்கைக்கோள்களை, பூமத்திய ரேகைக்கு மேலே இயக்குவது கட்டாயமாகிறது. இதன் விளைவாக, உயர் அட்சரேகைகளில் சேவைகள் அளிப்பதற்கு இவை பொருத்தமானவை அல்ல: உயர் அட்சரேகைகளில், இணை சுற்று செயற்கைக்கோள்கள் அடிவானத்தில் தாழ்வாகத் தோன்றுகிறது. இதனால் இணைப்புத்தன்மை பாதிக்கப்படுவதுடன், பல்வழி (சிக்னல்கள் தரை மற்றும் தரை ஆண்டெனாவை பிரதிபலிக்கத் தவறுவதால் ஏற்படும் தலையீடு) ஏற்படக்கூடும். மோல்னியா தொடரின் முதல் செயற்கைக்கோள் ஏப்ரல் 23 1965ம் ஆண்டு செலுத்தப்பட்டது, அத்துடன் சோதனை தொலைக்காட்சி 
சிக்னல்களின் ஒளிபரப்பைமாஸ்கோ 
அப்லிங்க் நிலையத்திலிருந்து, டவுன்லிங்க் நிலையங்கள் அமைந்துள்ள சைபீரியா மற்றும் ரஷ்யாவின் தூரக் கிழக்கிலுள்ள, நாரில்ஸ்க்
கபாரோவ்ஸ்க்மகாதன் மற்றும் விளாடிவோஸ்டாக் போன்ற பகுதிகளுக்கு பயன்படுத்துகிறது. 1967ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் சோவியத் பொறியாளர்கள் தனிச்சிறப்பான அமைப்பை உருவாக்கினர், இது தேசிய தொலைக்காட்சி நெட்வொக் சார்ந்த செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சியினுடையது, மோல்னியா செயற்கைக்கோள்களைச் சார்ந்த இந்த அமைப்பானதுஆர்பிட்டா என்றழைக்கப்பட்டது.

மோல்னியா சுற்றுவட்டப் பாதைகள், சிலவற்றுக்கு மாற்றாக உள்ளது. மோல்னியா சுற்றுவட்டப் பாதை வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை கொண்டது, சுற்றுவட்டப் பாதையின் வடக்குப் பகுதியில் தேர்ந்தெடுத்த நிலைகளில் நல்ல ஏற்றத்துக்கு உறுதியளிக்கிறது. (அடிவானத்தின் மேலே செயற்கைக்கோளின் நிலையை விரிவுசெய்யும் நிலைதான் ஏற்றம் எனப்படுகிறது. இதன்காரணமாக, அடிவானத்தைத் தொடும்போது பூஜ்ஜியத்தில் இருக்கும் செயற்கைக்கோளின் ஏற்றம், நேரடியாக மேலெழுந்து 90 டிகிரியாக உயரும்).

மேலும், அதன் தரைப்பகுதி சுவடு மிக மெதுவாக நகரும் போது, செயற்கைக்கோளானது தூர வடக்கு அட்சரேகையில் நீண்ட நேரம் செலவிடும் வகையில் மோல்னியா சுற்றுவட்டப் பாதையின் வடிவம் உள்ளது. இதன் காலம் ஒன்றரை நாட்கள், எனவே இலக்கு பகுதியில் செயற்கைக்கோளானது எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஒவ்வொரு வினாடி சுழற்சியுடன் தங்கியிருந்து செயல்படும். இந்த முறையில் மூன்று மோல்னியா செயற்கைக்கோள்களைக் கொண்ட (இவற்றுடன் சுற்றுவட்டப் பாதைக்குள்ளான பாகங்கள்)ஒரு நட்சத்திரக் கூட்டமானது, தடையில்லாத தகவல் சேகரிப்பில் ஈடுபடும்.

மோல்னியா செயற்கைக்கோள்கள் 
ரஷ்யாவ்வில் தொலைபேசி மற்றும் தொலைக்காட்சி சேவைகளுக்காக பயன்படுகின்றன. மற்றொரு பயன்பாடானது, அவற்றை நகர்தன்மை கொண்ட வானொலி அமைப்புகளுக்காக (குறைவான அட்சரேகையில் இருந்தால் கூட) பயன்படுத்துகின்றன, கார்கள் நகர்ப்புறங்களில் பயணிக்கும் போது, நல்ல இணைப்புத்தன்மைக்காக உயர் ஏற்றத்துடனான செயற்கைக்கோள்களை அணுக வேண்டியிருக்கும், எடுத்துக்காட்டு, மிக உயர்ந்த கட்டிடங்களில் இருக்கும் போது.Post Comment


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
உங்கள் வருகைக்கு என் நன்றிகள்

  NeoCounter

  என்னை பற்றி ...

  My Photo
  என்னை பற்றி ?? Well, Actully Say... அம்முட்டு தாங்க இங்கிலீஸ்ல தெரியும் நான் ரொம்ப கெட்டவனுங்க.(நம்புங்க) நான் புதியதை தேடும் ஒரு தேடு இயந்திரம். படித்தது,பார்த்தது,கேட்டது அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கே எனது குறிகோள். என்னை பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டது காணுங்க வாங்கோ உலகத்தை சுற்றி பார்ப்போம்.