அறிந்தவை,படித்தவை, ரசித்தவை உங்களுடன்....

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை (Octopus)


ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை (Octopus Card) என்பது ஒரு வித மின்னணுப் பணம் செலுத்தும் செலவட்டையாகும். அதாவது ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை பொதுப் போக்குவரத்து, உணவகம், பொருள் கொள்முதல், கட்டண அறவீடு மற்றும் வேறு சிலவற்றிற்கும் ஹொங்கொங் மக்களால் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது.


ஒக்டோப்பஸ் வரலாறு

ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை எம்.டி.ஆர் (Mass Transit Railway-MTR) நிலத்தடி தொடரூந்து நிறுவனத்தால் 1979 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து கே.சி.ஆர் தொடரூந்து (Kowloon-Canton Railway-KCR) நிறுவத்தினால் 1984 ஆம் ஆண்டு இது பாவனைக்குற்படுத்தப்பட்டது. அத்துடன் கே.சி,ஆர் நிறுவனத்தினருக்குச் சொந்தமான கே.எம்.பி (Kowloon Motor Bus -KMB) பேரூந்திலும் பாவனைக்குற்படுத்தப் பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து இன்று அனைத்து ஹொங்கொங் பொது போக்குவரத்துதுறைகளிலும் இதனைப் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது.
மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள், உணவகங்கள், வாகனத்தரிப்பிடக் கட்டணச் செலுத்தல் உற்பட வேறு சில கட்டணச் செலுத்தல்களுக்கும் பரவலாகப் பொது மக்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.


ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையின் பயன்பாடுகள்

ஹொங்கொங் பேரூந்து, சிற்றூந்து, தொடரூந்து, ஸ்டார் பெரி வள்ளம், மற்றும் தீவுகளுக்கான அதிவேகச் சொகுசு வள்ளம் போன்ற போக்குவரத்துக்களின் போது செலுத்த வேண்டியப் பயணக் கட்டணத்தை இந்த ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையூடாக செலுத்தலாம்.
இதைத் தவிர ஹொங்கொங்கில் கெ.எப்.சி, மெக்.டொனால்ட், போன்ற உணவகங்கள், வெல்கம், 7இலவன், பார்கின் சொப் போன்ற பிரசித்திப்பெற்ற வர்த்தக நிலையங்கள், வாகனத் தரிப்பிடக் கட்டணம் செலுத்தல் போன்றவற்றிலும் பணம் செலுத்துவதற்கு இந்த ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையைப் பயன்படுத்தலாம். வீதிஓரங்களில் மற்றும் அலுவலகங்கில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் தானியங்கிக் குளிரூட்டிகளினுள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் குளிர்பாணங்களை பெறுவதற்கும் இந்த ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையைப் பயன்படுத்தலாம்.
இவைகளைத் தவிர ஹொங்கொங் பாடசாலை மாணவ நுழைவுகளைப் பதிவுசெய்வதற்கும், சில அலுவலகப் பணிமனைகளின் நுழைவிற்கும், வீட்டுக் குடியிருப்புக் கட்டிடங்களின் நுழைவு அனுமதிக்கும் கூட இந்த அட்டைப் பயன்படுகின்றது. இந்த ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையின் உள்ளே இருக்கும் “ச்சிப்” இன் இலக்கங்கள் குறிப்பிட்ட பாடசாலை, அலுவலகங்கள், கட்டிடங்கள், குடியிருப்புக் கட்டிடத் தொகுதிகளில் போன்றவற்றில் பதிவுச்செய்யப்பட்டிருப்பதால், அதன் இலக்கங்களைதானியங்கி இயந்திரங்கள் தானகப் புரிந்துக்கொண்டு நுழைவு அனுமதி வழங்குகின்றது.
படிமம்:Octopus reader.jpg
பேரூந்தில் ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை அலுத்தும் இடம்

பயன்படுத்தும் முறை

ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை மாதிரி படம் பொருந்திய தானியங்கி இயந்திரத்தின் மேலே ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையை வைப்பதன் மூலம், செலுத்தத் தொகையை தானியங்கியாக அறவிட்டுக்கொள்ளும். தானியங்கியாக அறவிடும் போது “பீப்” எனும் சத்தம் எழுவதை அவதானிக்கலாம். அதேவேளை பச்சை நிறத்தில் ஒரு மின்விளக்கு ஒளிரும். சில வேளை எமது ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையில் காசு இல்லாவிட்டால் சிகப்பு மின்விளக்கு ஒளிர்வதுடன், முகாமையாளரிடம் செலவட்டையை பரிசோதிக்கும் படியான தானியங்கி அறிவித்தலையும் தரும். சில வேளை நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய தொகை HK$20.00 டொலர் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஆனால் உங்கள் செலவட்டையில் HK$1.00 டொலர் இருந்தாலும் பயனிக்கலாம். அவ்வாறான சமயத்தில் உங்கள் ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையில் காசு குறைவாக இருப்பதை அறிவிக்கும் முகமாக மின்விளக்கு மஞ்சல் நிறத்தில் ஒளிரும். நீங்கள் மீண்டும் ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டைக்கு காசு இட்டுக்கொள்ளும் போது நீங்கள் ஏற்கெனவே கடனாகப் பெற்றிருந்த HK$19.00 டொலரை தானாக அறவிட்டுக்கொண்டு மிகுதி பாக்கியையே காட்டும்.
படிமம்:OctopusReaderGate.jpg
ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை வாசிப்பான்
ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையை தானியங்கி இயந்திரத்தின் மேலே வைப்பதற்கு, செலவட்டையை வெளியே எடுத்து இயந்திரத்தின் மேல் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமது பணப்பையை (Purse) அப்படியே இயந்திரத்தின் மேல் வைத்தாலும் அது அதன் கட்டணத்தை அறவிட்டுக்கொள்ளும். பெண்கள் தமது தோள் பையை அப்படியே இயந்திரத்தின் மேலே அலுத்திவிட்டுச் செல்வர். அது உரியக் கட்டணத்தை அறவிட்டுக்கொள்ளும்.

ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை பெறுமிடம்

புதிதாக ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை பெறுமிடம் அல்லது வழங்குமிடம் ஹொங்கொங் பொது போக்குவரத்து கூட்டுத்தாபனம் எம்.டி.ஆர் மற்றும் கே.சி.ஆர் தொடரூந்து நிலையங்களின் வாடிக்கையாளர் பணிமனைகளில் மட்டுமே ஆகும்.
நாம் முதல் முறையாக இந்த ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையை வாங்குவதானால், மீளப் பெறக்கூடிய வைப்பு பணம் HK$50.00 டொலரும் எமது பாவணைக்கு தேவையான அளவு பணத்தையும் கொடுத்துப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
படிமம்:OctopusAddValueMachine.jpg
தானியங்கி பணம் வைப்பீடு இயந்திரம்
ஆகக் குறைந்த தொகையான வைப்புப் பணம் HK$50.00 உடன், செலவுக்கான பணமாக HK$50.00 டொலரும், மொத்தம் HK$100.00 டொலரை செலுத்திப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
பயன்படுத்திய ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை மீண்டும் தேவையில்லை எனக் கருதினால், ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையை தொடரூந்து வாடிக்கையாளர் பணிமனையில் மீளக் கொடுத்து நமது வைப்பீட்டுப் பணமான HK$50.00 டொலரை மீளப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அநேகமாக ஹொங்கொங் வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் அவ்வாறே செய்கின்றனர்.

ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டைக்கு பணம் இட்டுக்கொள்ளல்

ஏற்கெனவே பயன்படுத்தும் ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை ஒன்றின் நிலுவையில் இருக்கும் பணம் முடிந்துவிட்டால் அல்லது மேலதிக காசு இட்டுக்கொள்ள தேவையானால் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள இடங்களில் இட்டுக்கொள்ளலாம்.
 • எம்.டி.ஆர் மற்றும் கே.சி.ஆர் தொடரூந்து நிலைய வாடிக்கையாளர் பணிமனைகளில்.
 • எம்.டி.ஆர் மற்றும் கே.சி.ஆர் தொடரூந்து நிலைய தானியங்கி இயந்திரங்களில்.
 • பேரூந்து நிலைய வாடிக்கையாளர் பணிமனைகளில்
 • வெல்கம், பார்க் இன் சொப், 7இலவன் போன்ற அனுமதிப் பெற்ற வர்த்தகக் கடைகளில். (இக்கடைகள் ஹொங்கொங்கில் எல்லா இடங்களிலும் உண்டு.)
ஆகக் குறைந்தத் தொகையாக HK$50.00 டொலர் பற்றுவைத்துக் கொள்ளலாம். ஆகக்கூடியத் தொகை HK$1000.00 டொலர் வரை பற்று வைத்துக்கொள்ள முடியும்.
படிமம்:Octopus McDonalds Central.jpg
மெக்.டொனால்ட் உணவகத்தின்

ஒக்டோப்பஸ் வகைகள்

ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டையின் வகைகள்
வகைகள்நிறங்கள்கொள்முதலும் பாவனையும்
குழந்தைகளுக்கானவைChildOctopusCard.png3 முதல் 11 வயதினருக்காவர்களுக்கானவை. இவர்களுக்கு சிறப்பு கட்டணக் கழிவுகள் உண்டு.
மாணவர்களுக்கானவைStudentOctopusCard-edit1.jpg11 வயதிற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கும் ஒரு சிறியக் கட்டணக் கழிவு உண்டு.
வயது வந்தவர்களுக்கானவைAdultOctopusCard.jpgஇது சாதாரணமாக வயது வந்தோர் அனைவரும் பயன்படுத்துவதாகும்.
வயோதிபர்களுக்கானவைElderOctopusCard.jpgவயோதிபருக்கான செலவட்டைகள் ஒரு சிறிய கட்டணத்தை மட்டுமே அறவிடுகின்றனர். அதிலும் 60 வயதிற்கும் மேற்பட்டோருக்கு ஹொங்கொங் தீவுப் பகுதியில் சேவையில் ஈடுப்பட்டிருக்கும் சிட்டி பேரூந்து, கே.எம்.பி போன்ற பேரூந்துகளில் கட்டணம் இலவசம்.
தனிப்பட்டவைPersonalisedOctopusCard.jpgஇது வானவில் நிறத்திலானவை இதுவே அநேகமாக அதிகமானோரால் பயன்படுத்தப்படுவதாகும். இதனை “ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை நிறுவனம்” ஊடான இணையத்தளத்தில் பதிவு செய்துக்கொள்வதன் மூலம் வர்த்தக நிறுவனங்களில் கட்டணக் கழிவு மற்றும் பரிசுகள் பெறலாம். 
மேற் குறிப்பிட்ட கட்டணக் கழிவுகள் ஹொங்கொங் பொது போக்குவரத்துக்களில் மட்டுமேயாகும். பொது வர்த்தக நிலையங்கள், உணவகங்கள் போன்றவற்றில் அல்ல.

ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை பயனபாட்டின் வசதிகள்

இங்குள்ள பேரூந்து சிற்றூந்துகளில் நடத்துனர் என்று எவரும் இல்லை. ஓட்டுனர்களிடம் சில்லைரை கேட்க முடியாது. ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை இல்லாதப் பொழுது காசு போடுவதற்கான பெட்டியில் பயணக் கட்டணத்தை பணமாகப் போடலாம். ஆனால் குறிப்பிட்டக் கட்டணம் சில்லரையாக இல்லாவிட்டால் மேலதிகமான காசைப் போட வேண்டி ஏற்படும். அதாவது பேரூந்தின் பயணக் கட்டணம் HK$3.70 சதம் என்று வைத்துக்கொள்வோம், அப்போது எம்மிடம் சில்லைரை இல்லாவிட்டால் HK$5.00 டொலர் நாணயக் குத்தியை அப்படியே போடவேண்டி ஏற்படலாம். சக பயணிகளிடம் மாற்றி கேட்டுப் பெறுவது 99% சாத்தியமானதல்ல. காரணம் எல்லோரும் ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டைப் பாவிப்பவர்கள் என்பதால் அவர்களிடமும் சில்லரை இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவு. எனவே ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டைப் பயன்படுத்துவதால் இதுப்போன்ற சிக்கல்களை தவிர்க்கலாம்.
சாதாரணமாக அறவிடப்படும் பேருந்து கட்டணங்களை விட, ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டைகள் ஊடாக பணம் செலுத்துவதால் ஒரு சிறிய கட்டணக் கழிவும் உண்டு.
வர்த்தக நிலயங்களில் உள்ள வியாபாரப் போட்டி காரணமாக அப்பப்போது அவர்களும் சில கட்டணக் கழிவுகளை கொடுப்பர். ஹொங்கொங் வெல்கம், பார்க் இன் சொப், 7இலவன் போன்ற வர்த்தகக் கடைகள் தமது வாடிக்கையாளர்களை கவரும் நோக்கில் அடிக்கடி பரிசளிப்புகளையும் சலுகைகளையும் இந்த ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டைப் பாவிப்போருக்கு வழங்குகின்றனர். இவற்றைப் பெறுவதற்கு ஒக்டோப்பஸ் செலவட்டை நிறுவனத்தினரின் இணையத்தளத்தில் உள்ள படிவத்தை நிரப்பி பதிவு செய்யவேண்டும்

Post Comment


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
உங்கள் வருகைக்கு என் நன்றிகள்

  NeoCounter

  என்னை பற்றி ...

  My Photo
  என்னை பற்றி ?? Well, Actully Say... அம்முட்டு தாங்க இங்கிலீஸ்ல தெரியும் நான் ரொம்ப கெட்டவனுங்க.(நம்புங்க) நான் புதியதை தேடும் ஒரு தேடு இயந்திரம். படித்தது,பார்த்தது,கேட்டது அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கே எனது குறிகோள். என்னை பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டது காணுங்க வாங்கோ உலகத்தை சுற்றி பார்ப்போம்.