அறிந்தவை,படித்தவை, ரசித்தவை உங்களுடன்....

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

பூமியின் தோற்றம் -1ஓடிப்போன ஹீலியமும், பூமியின் சாய்வும்

உலகம் உருவாகி சுமார் 460 கோடி ஆண்டுகள் ஆகின்றன.அப்போது இளைய பூமியின் மையத்தில் இரும்பு குழம்பும், மேற்பரப்பில் மாக்மா(magma ) பெருங்கடலும். வான் வெளியில் சிலிக்காவின் வாயு முகில் வளிமண்டல மும் இருந்தன..பின்னர் இவையே பூமி மீது படிந்து பாறைகளாக உருவாயின.பூமி வெப்பமாக இருந்ததுடன் விரிவடையவும் செய்தது. பூமியின் வளிமண்டலத்தில் மிச்சம் இருந்த , எடை குறைவான வாயுக்களான, ஹைடிரஜன், ஹீலியம் போன்றவற்றை சூரிய காற்றும். பூமியின் வெப்பமும் சேர்ந்து, இவற்றை வளிமண்டலத்தை விட்டு ஊதியே விரட்டி இருக்கலாம் என கருதப் படுகிறது. 

இந்த பாதிப்பு / விளைவு தான்.பூமி 23 .5 டிகிரி சாய்வான அச்சு நிலைக்கும் காரணம் என நம்பப்படுகிறது. இதுவும் கூட, பூமி வேகமாக சுற்றுவதற்கு ஒரு காரணம் என்று சொல்லப் படுகிறது .


பெருங்கடலும்,எரிமலையும்

அசுரத்தனமான வெப்ப பாதிப்பால் வளிமண்டலத்தை விரட்டிவிட்டு மொட்டையான, பூமி வெகு வேகமாய் குளிர்ந்தது. 15 கோடி ஆண்டுக்குள் பூமியின் மேல். எரிமலை சாந்துள்ள பேசால்ட் (Basalt ) என்னும். பூமியின் மேலோடு உருவானது. பின்னர் பல்வேறு மாற்றங்கள் உண்டாகி, பூமியின் மேலோடு இறுகிப் போனது. 

அப்போதைய வெப்ப நிலை, 1 ,600௦௦ டிகிரிக்கு மேல் இருக்கும்.புவியில் எரிமலைக் குழம்புகளால் சூடான பூமியிலிருந்து வெளியேறிய வாயுக்கள் வான்வெளியில் சேர்ந்து புதிய, இரண்டாவது வளிமண்டலத்தை உருவாக்கின. இப்படியான பூமி குளிர்ந்ததும், . அதிலிருந்து வெளியேறிய வாயுக்கள் வளிமண்டலத்தில்பரவி நின்று குளிர்ந்து நீரானது. இதெல்லாம் நடக்கும் காலம் 450 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு . அப்போது , .உலகின் புவிப்பரப்பில் மெலிதான நீர்ப்படலம் உருவானது. இவைகளுடன். வால்மீன்கள் ,மற்றும் அஸ்டிராய்டு வளைய மோதல்கள் வியாழனின் ஈர்ப்பு விசையினால் நிகழ்ந்தது. 

எரிமலை வெடிப்பு அதன் விளைவாக உருவான மேகங்களால்தான் பூமியின் நீரில் பெரும்பாலும் உண்டானது. சமீபத்திய ஆய்வுகளின்படி, பெருங்கடல்கள், 420 -440 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் உருவானதாம்.

நன்றி : மோகனா அக்கா

Post Comment


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
உங்கள் வருகைக்கு என் நன்றிகள்

  NeoCounter

  என்னை பற்றி ...

  My Photo
  என்னை பற்றி ?? Well, Actully Say... அம்முட்டு தாங்க இங்கிலீஸ்ல தெரியும் நான் ரொம்ப கெட்டவனுங்க.(நம்புங்க) நான் புதியதை தேடும் ஒரு தேடு இயந்திரம். படித்தது,பார்த்தது,கேட்டது அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கே எனது குறிகோள். என்னை பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டது காணுங்க வாங்கோ உலகத்தை சுற்றி பார்ப்போம்.